Lidt om bestyrelsen

Bestyrelsen, der er Elleslettegårds højeste myndighed, består af 6 medlemmer, der samlet besidder kvali­fikationer indenfor ledelse, økonomi, jura, sociale, pædagogiske og uddannelsesmæs­sige forhold.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på følgende måde:

a) 1 medlem af bestyrelsen vælges af og blandt Elleslettegårds fastansatte personale. Elleslettegårds forstander kan ikke vælges.

b) 4 medlemmer af bestyrelsen vælges af et valgkollegium.

c) 1 medlem af bestyrelsen udpeges af Danske Handicaporganisationer som repræsentant for brugerne.

Jean Becker
Formand
Rune Kjeldsen

Næstformand

Bebber Valstorp

 

Joan Bille Brahe
Udpeget af Danske Handikaporganisationer som repræsentant for brugerne.
Torsten Pedersen

 


Lene Hansen
Udpeget af af de ansatte som medarbejderrepræsentant
 
Elleslettegård, Gøngehusvej 162, 2950 Vedbæk, Telefon: 4589 0084, Fax.4589 0601, Mail: elleslettegaard@elleslettegaard.dk, cvr.43286617
Lav din egen hjemmeside med mono.net