Tilsynsrapport

Det almindelige tilsyn føres af Socialtilsyn Hovedstaden, og det konkrete tilsyn af handlekommunen. Handlekommunen er altid berettiget til at aflægge tilsynsbesøg.

Tilsynsrapporten indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§6  og 12-18 i lov om socialtilsyn.

”Socialtilsynet vurderer samlet set, at Elleslettegård lever op til grundlaget i § 107 og § 103. Det afgørende fundament for Elleslettegård er individualitet, menneskeligt fællesskab og et sammenhængende liv. Grundtanken er meget tydelig hos ledelsen, hos medarbejderne og hos borgerne. Det er socialtilsynets konklusion, at den anerkendende tilgang og positive, dialogbaseret tilgang har en afsmittende og beroligende effekt på borgerne i tilbuddet.” (Tilsyn, 2014)
 

Hent tilsynsrapport fra maj 2014 Hent tilsynsrapport fra maj 2013 Hent tilsynsrapport fra april 2012 Hent tilsynsrapport fra maj 2011 Hent tilsynsrapport fra maj 2010 Hent tilsynsrapport fra maj 2009 Hent tilsynsrapport fra 2008
 
Elleslettegård, Gøngehusvej 162, 2950 Vedbæk, Telefon: 4589 0084, Fax.4589 0601, Mail: elleslettegaard@elleslettegaard.dk, cvr.43286617
Lav din egen hjemmeside med mono.net