Botilbud, STU og beskæftigelse for unge med særlige behov

Blandt mark og skov i Vedbæk

Et bo, uddannelses- og beskæftigelsessted

På Elleslettegård får unge og voksne med særlige behov de bedste forudsætninger for at opbygge så værdigt og selvstændigt et liv som muligt.

Med et anerkendende, fagligt og ambitiøst udgangspunkt udvikler og afklarer vi unge og voksnes kompetencer og interesser. Vi tror på, at alle mennesker rummer ressourcer, der bliver bragt i spil, når man føler sig tryg og som en del af et fællesskab. Vi tror på, at alle vil, hvis de kan.

Naturen og Håndværket

Elleslettegård råder over 17 hektar land bestående af marker, skov og dyrefolde. Naturen er derfor Elleslettegårds opholds- og læringsrum, hvilket afspejles i de faglige værksteder, som vi tilbyder. I botilbuddet mødes beboerne også på de grønne områder, hvor de laver bål, spiller stikbold, besøger dyrene, sover i shelter eller høster råvarer fra køkkenhaven.

Det er med andre ord gennemgående for alle Elleslettegårds tilbud, at naturen spiller en stor rolle og dagligt skaber livsglæde for beboere. elever, beskyttede medarbejdere og personalet.

Botilbud

Elleslettegårds botilbud har plads til 33 beboere i alderen 17-30 år. Botilbuddet består af fire huse med plads til seks beboere i hvert hus.

Derudover har vi 9 fleksible boliger, hvor den unge træner at bo alene eller sammen med andre i mindre bofællesskaber.

STU

Elleslettegård tilbyder en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse også kaldet STU. Målgruppen er unge mellem 17-25 år, som af forskellige grunde ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Elevernes individuelle skemaer er bygget op om praktikker på vores seks faglige værksteder samt mulighed for undervisning i samfundsliv og ADL.

Beskæftigelse

På Elleslettegård er det muligt at blive ansat som beskyttet medarbejder eller komme i et praktikforløb på et af vores spændende værksteder.

Elev

Jonathan fortæller om at være STU-elev på Elleslettegård

Beskyttet medarbejder

Lea fortæller om at være beskyttet medarbejder på Elleslettegård

Beboer

Cindy fortæller om at være beboer på Elleslettegård