Hverdagen i botilbuddet

At øve sig i at bo

Mange af de unge i botilbuddet er også tilknyttet Elleslettegårds uddannelses- og beskæftigelsesafdeling i dagtimerne. En typisk hverdag lægger sig derfor tæt op ad et helt almindeligt ungdomsliv. Efter morgenmaden går den unge enten til undervisning, i praktik eller på arbejde på et af værkstederne. Om eftermiddagen er der altid mulighed for at deltage i hyggelige fritidsaktiviteter, men der er selvfølgelig også tid til at hygge sig – enten på eget værelse eller sammen med venner.

Operation Madglæde

Størstedelen af året tilstræber vi at inddrage naturen omkring os i madlavningen fx ved at lave mad over bål, benytte frugt og grønt fra vores store køkkenhave samt at tilberede maden i udekøkkenerne.

Morgen og aften er der mulighed for fællesspisning i de enkelte huse, hvor der er pædagogisk personale, der støtter de unge i deres rutiner.

I 2022 og 2023 har botilbuddet været en del af et større udviklingsprojekt, som Elleslettegård har gennemført i samarbejde med Den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet har dels bestået af en gennem renovering af fællesområder og køkkener i vores fire bofællesskabet med særligt fokus på fællesskab og inddragelse af den unge og derudover et uddannelsesspor, hvor al personalet er blevet uddannet i at bruge mad- og måltider i naturen som motivation i det pædagogiske arbejde med at skabe personlig udvikling. Du kan læse mere om Operation Madglæde på Elleslettegård her.

Projektet har bl.a. også medført at alle beboere nu har en fast ugentlig køkkendag med enten madlavning eller andre ansvarsopgaver såsom borddækning, oprydning eller opvask. Beboerne opnår gennem mad- og måltidsaktiviteter tættere relationer til hinanden og til personalet, øget madglæde, succesoplevelser i køkkenet og positive erfaringer med sund og velsmagende mad.

Et praktisk og socialt fokus

Personalet arbejder med den unge ud fra en anerkendende tilgang, hvor ligeværd, samarbejde og respekt for egne valg vægtes højt. Fokus er, at den unge støttes i at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, hvor den unge er med til at definere egne mål.

Det kan være en stor mundfuld at flytte hjemmefra og klare alle de praktiske ting, der hører med en husholdning. I botilbuddet har alle unge ADL træning med fokus på at træne praktiske kompetencer indenfor bl.a. rengøring og tøjvask. Fælles tager alle unge ansvar for det hus, de bor i.

Den første torsdag i hver måned afholdes der husmøde i hvert hus, hvor der bl.a. tales om praktiske ting relateret til huset, men også om hvordan vi er sammen med hinanden, taler til hinanden og tager hensyn til hinanden i nabofællesskabet.