Praktik- og ressourceforløb

Praktik- og ressourceforløb på Elleslettegård

Et praktik- eller ressourceforløbs formål er at afklare og udvikle unge og voksne med særlige behov. På Elleslettegård arbejder vi med tydelige mål og delmål samt med en altid nysgerrig og anerkendende tilgang.

Praktik- og ressourceforløb er individuelt tilrettelagte forløb, hvor der tilbydes:

  • Samtaler med værkstedpersonale, uddannelsesvejleder og socialrådgiver.
  • Undervisning/opkvalificering indenfor relevante fagområder.
  • Håndholdt praktikforløb på Elleslettegårds syv værksteder samt i evt. eksterne praktikforløb.

Målsætninger for praktik- og ressourceforløb på Elleslettegård er, at:

  • Afdække og udvikle borgerens mestringskompetencer i hverdagslivet med fokus på fremadrettede muligheder i forhold til job og beskæftigelse.
  • Foretage og dokumentere en grundig afklaring af borgerens funktions- og arbejdsevne.
  • Styrke borgerens tro på og forventninger til egne evner.
  • Udvikle borgerens arbejdsevner, – de personlige, sociale og faglige kompetencer.
  • Du kan læse mere om Elleslettegårds faglige værksteder her.

Har du spørgsmål til praktik- og ressourceforløb på Elleslettegård, eller vil du gerne på besøg, er du altid velkommen til at kontakte vores uddannelsesvejleder, Hanne Low på tlf. 20180559 / mail: halo@elleslettegaard.dk