Hverdagen i fleksibel bolig

Fleksible boliger på Elleslettegård

I Elleslettegårds fleksible boliger er der som i de øvrige boliger fokus på udvikling af praktiske færdigheder. Alle fleksible boliger ligger på den samme matrikel som resten af botilbuddet, men varierer i størrelse og indretning. Når den unge bor i fleksibel bolig, er det muligt at bo med færre naboer, men med et trygt sikkerhedsnet.

Der er i de fleksible boliger mulighed for at tilbyde et mere individuelt tilpasset tilbud indenfor tilbuddets rammer. Dette gøres i samarbejde med kommunen, samt den unge og med afsæt i den unges funktionsniveau og støttebehov. I de fleksible boliger er der bred mulighed for afklaring af den unges funktionsnedsættelse, kompetencer og støttebehov.

Her kan du læse et interview med Cindy, som fortæller om at bo i en fleksibel bolig.