STU

STU på Elleslettegård

Elleslettegård tilbyder en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse også kaldet STU. Målgruppen er unge mellem 17-25 år, som af forskellige grunde ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

STU’en tilbyder stor fleksibilitet og mange muligheder for at tilrettelægge fagligt, personligt og socialt indhold i undervisningen efter den enkelte elevs ønsker, behov og læringsstil. Elleslettegård har desuden et elevråd, hvor alle STU elever kan deltage. Elevrådet er bl.a. med til at styrke elevernes medbestemmelse og forståelse for demokrati.

Elevernes individuelle skemaer er bygget op om praktikker på vores 6 interne faglige værksteder og undervisning i samfundsliv.

Alle elever møder hver dag fra kl.8-13-30. Skemaer kan efter aftale med STU-vejleder indrettes med færre timer eller med en langsom optrapning.

Elleslettegård råder over mere end 2.000 kvm. indendørs fag- og undervisningslokaler og 17,6 hektar marker, skov og folde, som gør, at vi kan tilbyde meget forskelligartede og fleksible faglige undervisningsmiljøer.

Følgende værksteder kan vælges: Ridecenter, Natur og dyr, Pakkeri- og montage, Kantine, Pedel og Byg og Blomsterbutik.

Inkluderet i STU-taksten er også adgang til en delvist bemandet og hyggelig fritidsklub, der har åbent hver dag efter endt skoledag. Du kan læse mere om fritidsaktiviteter på Elleslettegård her.

Formålet

Formålet med en STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Et STU-forløb understøtter, at den unge bliver bedre i stand til at klare sin egen boligsituation, får en meningsfuld fritid og har gode sociale relationer.

Når eleven afslutter sin uddannelse holdes en stor dimissionsfest på Elleslettegård, hvor familie og venner inviteres. Her modtager den unge et kompetencepapir, hvorpå de opnåede kompetencer tydeligt og konkret fremgår. Hertil er vedlagt evalueringer og udtalelser fra elevens interne og eksterne praktikforløb for de tre år. Beviset bryder uddannelsesforløbet ned i konkrete og håndgribelige kompetencer, som eleven efterfølgende kan bruge på en arbejdsplads eller bygge videre på, på en anden uddannelse eller beskæftigelse.

Her kan du læse et interview med Jonathan, som fortæller om at gå i STU på Elleslettegård.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til STU’en på Elleslettegård er du altid velkommen til at kontakte vores STU-koordinator, Hanne Low på tlf. 20180559 / mail: halo@elleslettegaard.dk